Consortio - naukowe pismo Europy Centralnej i Wschodniej

Economy Social policy Social economy Pedagogics Education Sociology Law Regional policy

Poznaj nas!

Periodyk „Consortio – Scientific Journal of Central and Eastern Europe” jest to interdyscyplinarne pismo naukowe, którego celem jest dyskusja nad ważnymi problemami wybranych dziedzin nauki oraz prezentowanie praktyk; badaczom, ekspertom i decydentom najnowszej wiedzy na temat kondycji i perspektyw rozwoju ekonomii, polityki społecznej, ekonomii społecznej, pedagogiki i edukacji, socjologii, prawa oraz polityki regionalnej w całej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Wschodniej i Centralnej, a także Izraela i Turcji.

Pismo pełni także funkcję forum dyskusji i wymiany poglądów dotyczących tych ważnych problemów naukowych. Dostarcza wszystkim zainteresowanym możliwości wyrażenia swoich opinii i przedstawienia badań, a także argumentów – opartych na wiedzy, doświadczeniu i wynikach badań naukowych – do wykorzystania w dyskusji. Chcemy prezentować różne poglądy, prezentować tworzenie nowych rozwiązań i ocenę istniejących naukowych poglądów i stanu wiedzy na temat wybranych dziedzin nauki. Jesteśmy otwarci na różnorodność i innowacyjne podejście do tematyki badań prezentowanych dziedzin naukowych.

Pobranie artykułu jest bezpłatne i nie ma limitu liczby pobranych artykułów. Czasopismo może w uzasadnionych przypadkach używać skróconej nazwy „Consortio”.

Partnerstwo Wschodnie

Osobna zakładka portalu to Partnerstwo Wschodnie. Jest ona poświęcona temu ważnemu projektowi europejskiemu. Będzie zawierać opinie, komentarze i artykuły oraz publicystykę związaną z tym programem. Uważamy bowiem, że organizacje pozarządowe powinny działać na rzecz swobodnego przepływu poglądów, myśli społecznych i badań naukowych oraz inicjatyw obywatelskich i rozwoju edukacji w krajach europejskich nie będących członkami EU. Istotnym programem unijnym w tym obszarze jest właśnie Partnerstwo Wschodnie.

Consortio

Wydawcą pisma „Consortio – Scientific Journal of Central and Eastern Europe” jest: Fundacja im. Zofii Zamenhof.

Członkowie Rady Naukowej Wydawnictwa to naukowcy i wykładowcy uniwersyteccy z Gruzji, Izraela, Polski, Ukrainy, Armenii i Turcji.

W Zespole Redakcyjnym są też przedstawiciele różnych krajów z zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji.

Rada Naukowa:

dr Wojciech Duranowski

Przewodniczący

prof. dr Tina Gelashvili

prof. dr  Yaroslav Golovko

dr Anita Fajczak

prof. dr Yuriy Petrushenko

dr Svitlana Tarasenko

mgr Rafał Flaga