Consortio - Journal of Economics, Social Sciences, Law and Education

Consortio – Journal of Economics, Social Sciences,
Law and Education

Economy Social policy Social economy Pedagogics Education Sociology Law Regional policy Political science

Economy   Social policy   Social economy   Pedagogics

Education   Sociology   Law   Regional policy   Political science

Poznaj nas!

Periodyk „Consortio – Journal of Economics, Social Sciences, Law and Education” jest to interdyscyplinarne pismo naukowe, którego celem jest dyskusja nad ważnymi problemami wybranych dziedzin nauki oraz prezentowanie praktyk; badaczom, ekspertom i decydentom najnowszej wiedzy na temat kondycji i perspektyw rozwoju ekonomii, polityki społecznej, ekonomii społecznej, pedagogiki i edukacji, socjologii, prawa oraz polityki regionalnej w całej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Wschodniej i Centralnej, a także Izraela i Turcji.

Pismo pełni także funkcję forum dyskusji i wymiany poglądów dotyczących tych ważnych problemów naukowych. Dostarcza wszystkim zainteresowanym możliwości wyrażenia swoich opinii i przedstawienia badań, a także argumentów – opartych na wiedzy, doświadczeniu i wynikach badań naukowych – do wykorzystania w dyskusji. Chcemy prezentować różne poglądy, prezentować tworzenie nowych rozwiązań i ocenę istniejących naukowych poglądów i stanu wiedzy na temat wybranych dziedzin nauki. Jesteśmy otwarci na różnorodność i innowacyjne podejście do tematyki badań prezentowanych dziedzin naukowych.

Pobranie artykułu jest bezpłatne i nie ma limitu liczby pobranych artykułów. Czasopismo może w uzasadnionych przypadkach używać skróconej nazwy „Consortio”.
Jesteśmy przekonani, że tylko edukacja daje szansę rozwoju naukowego i społecznego oraz  powoduje, że różnice społeczne stają się mniejsze. Dzięki edukacji i nauce możliwy jest postęp i rozwój jednostek i państw. Stąd nasza działalność wydawnicza będzie miała ważny charakter, także w aspekcie współpracy międzynarodowej.

Partnerstwo Wschodnie

Osobna zakładka portalu to Partnerstwo Wschodnie. Jest ona poświęcona temu ważnemu projektowi europejskiemu. Będzie zawierać opinie, komentarze i artykuły oraz publicystykę związaną z tym programem. Uważamy bowiem, że organizacje pozarządowe powinny działać na rzecz swobodnego przepływu poglądów, myśli społecznych i badań naukowych oraz inicjatyw obywatelskich i rozwoju edukacji w krajach europejskich nie będących członkami EU. Istotnym programem unijnym w tym obszarze jest właśnie Partnerstwo Wschodnie.

Consortio

Wydawcą pisma „Consortio – Journal of Economics, Social Sciences, Law and Education” jest: Fundacja im. Zofii Zamenhof.
Członkowie Rady Naukowej Wydawnictwa to naukowcy i wykładowcy uniwersyteccy z Gruzji, Izraela, Polski, Ukrainy, Armenii i Turcji.

W Zespole Redakcyjnym są też przedstawiciele różnych krajów z zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji.
Pragniemy również przyczynić się do zwiększenia poziomu edukacji różnych grup społecznych w krajach gdzie będziemy prowadzić swoją działalność wydawniczą i poprzez swoją aktywność wpływać na rozwój procesów edukacyjnych i naukowych. 

Rada naukowa:

Prof. dr Vasil Tabatadze

Turcja

Prof. dr Badri Gechbaia

Gruzja

Dr Liudmyla Huliaieva

Ukraina

Mgr Rafał Flaga

Polska

Doktorant Niall Devitt

Irlandia

Dr Wojciech Duranowski

Przewodniczący

Polska

Prof. dr Tina Gelashvili

Przewodnicząca

Gruzja

Prof. dr  Yaroslav Golovko

Ukraina

Prof. dr Rhonda Sofer

Izrael

Prof. dr Yuriy Petrushenko

Ukraina

Dr Svitlana Tarasenko

Ukraina

Prof. dr Alexander Markarov

Armenia

Partnerzy wydawnictwa:

Fundacja im. Anny Tomaszewicz-Dobrskiej

Fundacja Eastern Institute of Business Education

Poznaj Nas!

Periodyk „Consortio – Journal of Economics, Social Sciences, Law and Education” jest to interdyscyplinarne pismo naukowe, którego celem jest dyskusja nad ważnymi problemami wybranych dziedzin nauki oraz prezentowanie praktyk; badaczom, ekspertom i decydentom najnowszej wiedzy na temat kondycji i perspektyw rozwoju ekonomii, polityki społecznej, ekonomii społecznej, pedagogiki i edukacji, socjologii, prawa oraz polityki regionalnej w całej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Wschodniej i Centralnej, a także Izraela i Turcji.

Pismo pełni także funkcję forum dyskusji i wymiany poglądów dotyczących tych ważnych problemów naukowych. Dostarcza wszystkim zainteresowanym możliwości wyrażenia swoich opinii i przedstawienia badań, a także argumentów – opartych na wiedzy, doświadczeniu i wynikach badań naukowych – do wykorzystania w dyskusji. Chcemy prezentować różne poglądy, prezentować tworzenie nowych rozwiązań i ocenę istniejących naukowych poglądów i stanu wiedzy na temat wybranych dziedzin nauki. Jesteśmy otwarci na różnorodność i innowacyjne podejście do tematyki badań prezentowanych dziedzin naukowych.

Pobranie artykułu jest bezpłatne i nie ma limitu liczby pobranych artykułów. Czasopismo może w uzasadnionych przypadkach używać skróconej nazwy „Consortio”.
Jesteśmy przekonani, że tylko edukacja daje szansę rozwoju naukowego i społecznego oraz  powoduje, że różnice społeczne stają się mniejsze. Dzięki edukacji i nauce możliwy jest postęp i rozwój jednostek i państw. Stąd nasza działalność wydawnicza będzie miała ważny charakter, także w aspekcie współpracy międzynarodowej.

Partnerstwo Wschodnie

Osobna zakładka portalu to Partnerstwo Wschodnie. Jest ona poświęcona temu ważnemu projektowi europejskiemu. Będzie zawierać opinie, komentarze i artykuły oraz publicystykę związaną z tym programem. Uważamy bowiem, że organizacje pozarządowe powinny działać na rzecz swobodnego przepływu poglądów, myśli społecznych i badań naukowych oraz inicjatyw obywatelskich i rozwoju edukacji w krajach europejskich nie będących członkami EU. Istotnym programem unijnym w tym obszarze jest właśnie Partnerstwo Wschodnie.

Consortio

Wydawcą pisma „Consortio – Journal of Economics, Social Sciences, Law and Education” jest: Fundacja im. Zofii Zamenhof.
Członkowie Rady Naukowej Wydawnictwa to naukowcy i wykładowcy uniwersyteccy z Gruzji, Izraela, Polski, Ukrainy, Armenii i Turcji.

W Zespole Redakcyjnym są też przedstawiciele różnych krajów z zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji.
Pragniemy również przyczynić się do zwiększenia poziomu edukacji różnych grup społecznych w krajach gdzie będziemy prowadzić swoją działalność wydawniczą i poprzez swoją aktywność wpływać na rozwój procesów edukacyjnych i naukowych. 

Rada Naukowa:

Dr Wojciech Duranowski

Przewodniczący

Polska

Prof. dr Tina Gelashvili

Przewodniczący

Gruzja

Prof. dr  Yaroslav Golovko

Ukraina

Prof. dr Rhonda Sofer

Izrael

Prof. dr Yuriy Petrushenko

Ukraina

Dr Svitlana Tarasenko

Ukraina

Prof. dr Alexander Markarov

Armenia

Prof. dr Vasil Tabatadze

Turcja

Prof. dr Badri Gechbaia

Gruzja

Dr Liudmyla Huliaieva

Ukraina

Mgr Rafał Flaga

Polska

Doktorant Niall Devitt

Irlandia